گیتی: شکوه سبزه‌زار

شکوه سبزه‌زار
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: سمفونی شماره ۴۰ موزارت
تنظیم: [محمد] اوشال
خواننده: گیتی

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone