گیتی: ریزه ریزه

ریزه ریزه
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: گیتی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone