گیتی: تا وقتی که من بمیرم دل بمیره

تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: گیتی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone