گیتی: نیناش‌ناش (ترانه فیلم)

نیناش‌ناش
شعر: رضا شمسا
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: گیتی پاشایی
ترانه فیلم: پاپوش

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone