گوگوش: یادم باشه، یادت باشه

یادم باشه، یادت باشه
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: بابک افشار
تنظیم: واروژان
خواننده: گوگوش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone