فریدون فروغی: نماز

نماز
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: فریدون فروغی

مجموعه‌ای از بازخوانی‌های ترانهٔ‌ «نماز»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone