گوگوش: دیگه گریه دل‌و وا نمی‌کنه

دیگه گریه دل‌و وا نمی‌کنه
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: گوگوش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone