منوچهر سخایی: بدرود

بدرود
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: منوچهر سخایی

یاد و خاطره‌ای از منوچهر سخایی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone