رامش: چی میشه

چه می‌شه!؟ [چه می‌شد!؟]
شعر: [ایرج] رزمجو
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: رامش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone