عهدیه: یار گله داره (ترانه فیلم)

یار گله داره
شعر و آهنگ: بیژن ترقی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: بر آسمان نوشته

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone