الهه: نغمه‌های من

نغمه‌های من
شعر: [کریم] فکور
آهنگ: [رضا] ناروند
خواننده: الهه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone