کوروس سرهنگ‌زاده: بستر گلها

بستر گلها
شعر: جمشید ارجمند
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: کوروس [سرهنگ‌زاده]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone