منوچهر سخایی: دختر شالی‌کار

دختر شالی‌کار
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: کامبیر مژدهی
خواننده: منوچهر سخایی

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone