منوچهر سخایی: جدا از تو

جدا از تو
شعر: ایرج جنتی عطایی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: منوچهر سخایی

یاد و خاطره‌ای از منوچهر سخایی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone