رامش: دلم برات هلاکه

دلم برات هلاکه
شعر: رضا شمسا
آهنگ: ناصر تبریزی
خواننده: رامش