سوزان: شیرازی‌ها نمک دارند!

شیرازی‌ها نمک دارند
شعر و آهنگ: رشید مرادی
خواننده: سوزان

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone