شهیندخت شبیری: از ما گذشت (شاخه گل ۳۰۸)

از ما گذشت
(شاخه گل ۳۰۸)
شعر: شهر آشوب [محمود ثنایی]
آهنگ: علی تجویدی
خواننده: شهیندخت شبیری

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone