عهدیه: آمدم (ترانه فیلم)

آمدم
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: گروه طنین
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: رام کردن مرد وحشی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone