عهدیه: قر تو کمرم (ترانه فیلم)

قر تو کمر
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: دالاهو

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone