ناصر مسعودی: نفرین به محبت

نفرین به محبت
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: مهدی مدنی
خواننده: ناصر مسعودی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone