فریدون فرخزاد: خداحافظ آینا

خداحافظ آینا
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ:‌ هاملت میناسیان
خواننده:‌ فریدون فرخزاد

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone