یاسمین:‌ صحرا نشین

صحرا نشین
شعر: [ایرج] جنتی‌عطایی
آهنگ: بزرگ لشگری
خواننده: یاسمین

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone