حمیرا: آهنگ محبت (گلهای ۵۱۸)

آهنگ محبت
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: حمیرا
(گلهای رنگارنگ ۵۱۸)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone