مرضیه: می‌زده بر تو عاشقم

می زده بر تو عاشقم
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: مرضیه

از «بیژن ترقی» و «پرویز یاحقی» در این سایت:

مثلث هنری «پرویز یاحقی»، «بیژن ترقی» و «حمیرا»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone