گلپایگانی: قهر و ناز (ترانه فیلم)

قهر و ناز
شعر و آهنگ: [فضل‌الله] توکل
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی
ترانه فیلم: سوگلی