سُلی: در اومدی ز خونه

در اومدی ز خونه
شعر و آهنگ: منصور ایران‌نژاد
خواننده: سلی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone