جعفر پورهاشمی: آقا نفته (ترانه فیلم)

آقا نفته
خواننده: جعفر پورهاشمی
ترانه فیلم: نیم‌وجبی

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone