گلپایگانی: تو مهری تو ماهی (ترانه فیلم)

تو مهری تو ماهی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی
ترانه فیلم: مرد حنجره طلایی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone