رویا: پوچ

پوچ
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: رویا

از سروده‌های «معینی کرمانشاهی» در این سایت

«خوشه‌چین» (سروده و صدای شاعر)
«خلیج فارس» (سروده و صدای شاعر)
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *