ستار: شهر غم

شهر غم
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده:‌ ستار

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone