ستار: شب و دیوار

شب و دیوار
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده: ستار

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone