فرهاد: جمعه (ترانه فیلم)

جمعه
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: فرهاد مهراد
ترانه فیلم: خداحافظ رفیق

از «جمعه» تا «جمعه» تاریخچهٔ ترانهٔ «جمعه»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone