کوروس سرهنگ‌زاده: افسانهٔ افسون

افسانهٔ افسون
(کاش تو هم حال مرا داشتی)
شعر و آهنگ: کریم فکور
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone