رویا: افسانهٔ عشق

افسانهٔ عشق
شعر: معینی کرمانشانی
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی
خواننده: رویا

از سروده‌های «معینی کرمانشاهی» در این سایت
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone