عهدیه: نفرین به تو ای سرنوشت (ترانه فیلم)

نفرین به تو ای سرنوشت
شعر: ؟
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: سرنوشت

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone