گلپایگانی: گل گریه

گل گریه
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: فرهنگ شریف
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone