ناشناس: انگشتر (تو رفتی سفر)

انگشتر (تو سفر رفتی)
شعر و آهنگ و خواننده:‌ ناشناس!

نمونه‌ای از این ترانه را با صدای سوسن در اینجا بشنوید!

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone