حسن شماعی‌زاده: صدا

صدا
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: حسن شماعی‌زاده
تنظیم آهنگ: اریک
خواننده: حسن شماعی‌زاده

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone