شهیندخت شبیری: لیلی جان

لیلی جان
خواننده: شهیندخت شبیری

نام «لیلی» در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone