گلپایگانی: ترانه شکسته

ترانه شکسته
شعر: هما میرافشار
آهنگ: اسدالله ملک
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone