عارف: یار که بودی!؟

یار که بودی؟
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: [حسن] لشگری
خواننده:‌ عارف

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone