سیما افشار: دوستت دارم

دوستت دارم
شعر: عباس کارگر
آهنگ: [محمود] قرا ملکی
خواننده: سیما افشار

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone