شاهرخ: بر بالین مادر

بر بالین مادر
شعر: عباس کارگر
آهنگ: محمود قرا ملکی
خواننده: شاهرخ

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone