ماسیس: بوسه

بوسه
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: ماسیس

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone