فریدون فرخزاد: بی تو می‌میرم

بی تو می‌میرم
شعر: وحید ادیبی
آهنگ: کامبیز مژدهی
خواننده: فریدون فرخزاد

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone