جمشید علیمراد: تنهایی (گروه اعجوبه‌ها)

تنهایی
شعر: [معینی کرمانشاهی]
آهنگ: [عماد] رام
تنظیم آهنگ: جردن
خواننده: [جمشید] علیمراد

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone