حسین موفق: کمال تار زن

کمال تاز زن
شعر و آهنگ: رشید مرادی
خواننده: حسین موفق

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone