ناصر مسعودی: دل را ببین (برگ سبز ۱۷۸)

دل را ببین
شعر: ابوالقاسم لاهوتی
خواننده: ناصر مسعودی
برگ سبز شماره ۱۷۸

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone