فریدون فرخزاد: مرغان غمگین

مرغان غمگین
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: هاملت میناسیان
خواننده: فریدون فرخزاد

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone