عهدیه: امان از این دل (ترانه فیلم)

امان از این دل
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: مردی از جنوب شهر

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone